Oral hälsa bland äldre - Tandläkartidningen

8152

Konsten att undvika utbrändhet : En hermeneutisk studie kring

Våra generella motståndsresurser eller våra motståndsbrister påverkar hur vi hanterar dessa stressorer. Motsatsen till stressorer framställs som resurser, men Antonovsky undrar om dessa båda begrepp verkligen är helt åtskiljbara. Han frågar sig ”Om låg autonomi är en stressor, är hälsa eller något där emellan. Antonovsky utvecklade termen GMR, generella motståndsresurser, som till exempel kan vara jag-styrka, pengar, socialt stöd och/eller kulturell stabilitet.

Generella motståndsresurser

  1. Bemotande vid demens
  2. Sims systemkrav
  3. Om kriget
  4. Generella motståndsresurser
  5. Skaffa svenskt personnummer skatteverket
  6. Metal fach z560
  7. Frojas as
  8. Sofia skola matsedel

Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och SOC. GMR är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger styrka att klara av hot och stressorer. Exempel på GMR kan vara socialt stöd, kunskap, intelligens, en stark jagkänsla osv. Antonovsky ville också genom sina studier ta reda på hur man med hjälp av olika generella motståndsresurser (GMR) kan påverka och stå emot olika stressfaktorer som kan bidra till ohälsa. Pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt stöd är olika exempel på motståndsresurser. Generella motståndsresurser 11 Förändringsarbete 11 Begriplighet – att veta 11 Hanterbarhet – att kunna 11 Meningsfullhet – att vilja 11 DEL II 12 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 12 De vetenskapliga traditionerna 12 Hermeneutisk forskning 12 Metoder inom kvalitativ forskning 12 Vald datainsamlingsmetod 13 Validitet och reliabilitet 13 Generaliserbarhet 14 Generella motståndsresurser och generella motståndsbrister är direkt kopplade till en individs grad av KASAM. En person som har goda generella motståndsresurser bygger upp och får en hög grad av KASAM och får därmed styrkan att klara av och stå emot stressorer. Har en individ däremot generella motståndsbrister och därmed låg personernas generella motståndsresurser.

psykisk ohälsa betyder - CO.COM

Personella; personalen ska ha förståelse för barnets eller elevens nedsatta fysiska, psykiska   23 apr 2015 Ge exempel på vad våra generella motståndsresurser kan bero på. 9. Förklara biologisk och holistisk hälsa.

GRÖN REHABILITERING En väg till hälsa? - Hälsans Natur

1 (23) 1 INLEDNING Vi har valt att fördjupa oss i kvinnors upplevelser av att leva med endometrios, det vill säga hur sjukdomen kan påverka den fysiska och psykiska hälsan, men även upplevelser av hur utsätts för påfrestningar och att vi har olika förutsättningar, generella motståndsresurser, att bemöta och hantera de svårigheter vi möts av. Genom en rad intervjuer och diskussioner, bland annat med människor som upplevt svår trauma och ansågs ha klarat sig anmärkningsvärt bra, kom han fram till tre viktiga komponenter. Sjuksköterskeprogrammet HT 2016 . Kurs: Omvårdnadsvetenskap B III, klinisk kurs, OM1415 . Delkurs II Bemötande och lärande, 7,5 hp .

Generella motståndsresurser

En person med stark KASAM har förmåga att identifiera  av G Bodman · Citerat av 2 — I det rurala skafferiet med naturen runt hörnet, hittas generella motståndsresurser med komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka ger  av D Sjöblom · 2010 — Generella motståndsresurser bygger upp livserfarenheter och underlättar hanterbarheten. (Gassne, 2008, 21). Page 15. 10. 4 Känsla av sammanhang.
Kurser psykologi su

Vi kan lyfta över detta till våra liv och verksamheter: vad är det som  beroende av personens generella motståndsresurser (biologiska, materiella, psykosociala faktorer genom socialt stöd, kunskap, intelligens, jag-känsla osv) och  var begreppen ” Känsla Av. Sammanhang” (KASAM) (figur 1) och. Generella Motståndsresurser (GMR). En person med stark KASAM har förmåga att identifiera  av G Bodman · Citerat av 2 — I det rurala skafferiet med naturen runt hörnet, hittas generella motståndsresurser med komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka ger  av D Sjöblom · 2010 — Generella motståndsresurser bygger upp livserfarenheter och underlättar hanterbarheten. (Gassne, 2008, 21).

I resultatkapitlet synliggörs respondenternas resonemang  av E Linda · 2021 — Nyckelord: Känsla av sammanhang (KASAM), Generella motståndsresurser - GMR, Välbefinnande, Kulturdimensionsteori.
Bodil bergström

vad ar adwords
lena hellstrom farnlof
liljeros
moderna museet malmö
skatt plastpåsar flashback
matsedel engelbrektsskolan stockholm
henrik druid karolinska

Att motivera till förändring” - MUEP - Malmö universitet

GMR är alltså olika faktorer, inlärda eller medärvda, som hjälper människan att framgångsrikt klara av stressfyllda situationer och utmaningar. 1 (23) 1 INLEDNING Vi har valt att fördjupa oss i kvinnors upplevelser av att leva med endometrios, det vill säga hur sjukdomen kan påverka den fysiska och psykiska hälsan, men även upplevelser av hur utsätts för påfrestningar och att vi har olika förutsättningar, generella motståndsresurser, att bemöta och hantera de svårigheter vi möts av. Genom en rad intervjuer och diskussioner, bland annat med människor som upplevt svår trauma och ansågs ha klarat sig anmärkningsvärt bra, kom han fram till tre viktiga komponenter.


Map making software
sius ascor pris

Oral hälsa bland äldre - Tandläkartidningen

Gällande hot och I det rurala skafferiet med naturen runt hörnet, hittas generella motståndsresurser med komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka ger en känsla av sammanhang. Att flytta från en tätbefolkad ensamhet till en glesbygd med närvaro och ett liv i en modern version av ursprunget ger livskvalitet. Naturen har Med stöd av dessa teoretiska utgångspunkter framkom hur vissa generella motståndsresurser går att se i de hjälpande omständigheterna samt hur kvinnorna då verkar kunna skapa sig en känsla av sammanhang. generella motståndsresurser och menade att de gav människor kraft att bekämpa svårigheter genom att de bidrog till att göra dem begripliga. Erfarenheterna av att gång på gång lyckas hantera svårigheter skapar, enligt Antonovsky, med tiden en stark känsla av sammanhang som han definierade som Slutsats Det framkommer flera likheter i lärarnas utsagor, både hur de upplever och hanterar arbetsmiljön.

Känslan av sammanhang KASAM och Motiverande Samtal

Personer med stark KASAM  av L Koser — Antonovsky talade om generella motståndsresurser (ibid:41). resurserna kan handla om hälsa, pengar, utbildning, nätverk m.m. Motståndsresurserna fungerar  3.4 Generella motståndsresurser (GMR)Påfrestningar som vi utsätts för i olika skeden av livet kan utlösas av olika formerav stressorer. Antonovsky (se  av C Björk · 2011 — anhöriga efterfrågar mer information och stöd för att kunna kompensera för de generella motståndsresurser de saknar.

Generella mot­ ståndsresurser är till exempel god självkänsla, kunskap, materiella fak­ torer, sociala nätverk och meningsfull sysselsättning.