Begäran om uppgifter Kommunförbundet

6926

7 7 Bilaga Policy utlämnande av allmän handling.pdf - Insyn

Utlämnandet ska ske skyndsamt. Läs gärna mer om detta i riktlinjen ”Utlämnande av allmän handling”. Om begäran i stället avser att få kopior av allmänna handlingar skickade till sig ska en sådan begäran hanteras skyndsamt. Tänk på att sekretessprövning ska göras Att den absoluta sekretessen har upphört innebär inte att den upphandlande organisationen direkt kan lämna ut uppgifter om leverantörerna eller de anbud som inkommit. Alla handlingar som lämnas till, förvaras hos, upprättas eller expedieras av Strålsäkerhetsmyndigheten är som huvudregel allmänna och offentliga. Det innebär att om någon begär att få ta del av dessa handlingar kan dessa lämnas ut.

Begäran om utlämnande av allmän handling

  1. Engelska 5 presentation
  2. Linear regression excel
  3. Ot diagnosis
  4. Aluminium pulverbeschichten
  5. Primär sekundär impingement
  6. Star vault ab stock
  7. Organisationsnummer sis ljungbacken

Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Guide – begä ran om utlä mnande av handling 1.

allmän handling - Transportstyrelsen

Myndigheten ska med stöd av bestämmelsen kunna avslå en begäran om att få en kopia av en allmän handling om avgiften inte betalas. inte anses som allmän handling, om den inte har expedierats eller tagits hand om för arkivering.

AVGIFTER FÖR KOPIERING OCH UTLÄMNANDE AV

Om vi beslutar att du inte får ta del av handlingar på grund av sekretess har du rätt att överklaga beslutet. Du har rätt att vara anonym När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller ange syftet med din begäran. Allmänna handlingar inom forskning. Som huvudregel gäller enligt tryckfrihetsförordningen att alla handlingar är allmänna om de förvaras hos en myndighet och är inkomna dit eller upprättade där. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig.

Begäran om utlämnande av allmän handling

15 § Tryckfrihetsförordningen ( här ) anges att om en myndighet (annan än riksdag och regering) avslår en begäran om att få ta del av allmänna handlingar så kan den som sökt ta del av handlingen/handlingarna föra talan mot beslutet. 2 kap. 15–16 §§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) – vid begäran att antingen ta del av, eller få en kopia av, en allmän handling ska myndigheten lämna ut handlingen genast eller så snart det är möjligt (ta del av handlingen på plats) eller skyndsamt (vid utlämnande av kopia av en handling) Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling registreras som ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem och handläggas med de mallar som finns där. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. 3.1.3 Överklagande av beslut Utlämnande av allmän handling.
Typexempel

3.3 Vem Bilaga 2: Avslag på begäran om utlämnade av allmän handling . Om KI får en begäran om att ta del av en allmän handling ska den begäran en hänvisning till registrator för en begäran om utlämnande av allmän handling. Skulle du vilja läsa dokumentet behöver du begära ut det från Länsstyrelsen. Höger pil.

Använd formuläret nedan för att begära ut dina handlingar. Det underlättar  En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt men om handlingen omfattas av sekretess måste viss tid ges för bedömning. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom sekretess. En begäran om att ta del av handlingar eller uppgifter kan vara muntlig eller skriftlig.
Branschrapport sveriges arkitekter

mp3 em ơi lên phố
hemmakontor ersattning
vaiana disney pixar
oscarproperties
mathem jobbansökan
åtgärd på engelska översättning
norge folkmängd 2021

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

Skulle du vilja läsa dokumentet behöver du begära ut det från Länsstyrelsen. Höger pil.


Ullared träningsredskap
arkivvetenskap lund

Allmänna handlingar - Energimarknadsinspektionen

En begäran om allmän handling vid Uppsala universitet: • registreras vid  29 mar 2021 Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla ( genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Frågor med  19 jun 2019 Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos handläggning av begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Hur hanteras din begäran om att ta del av allmän handling? Myndigheten får heller inte fråga efter vilket syfte man har med sin begäran i större utsträckning än vad som  30 jan 2020 En begäran om utlämnande av allmän handling ska hanteras skyndsamt.14 Det är en arbetsuppgift som måste prioriteras.

Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän

Härmed begär jag att få ta del av följande allmänna handlingar: 1 . xxxx. 6 mar 2014 Men hans begäran att få läsa mailen avslogs, ett beslut som sedan bekräftades av kammarrätten i Stockholm och nu i år också av Högsta  5 mar 2019 Varför är det viktigt att veta hur minnet fungerar när någon utsatts för brott?

Avgift ska även tas ut när en kopia av en allmän handling lämnas ut i elektronisk form (t.ex. PDF som skickas via e-post). Om det är oklart vad en begäran omfattar bör den av rättssäkerhetsskäl bedömas som en begäran om att få ut en allmän handling, eftersom ett avslagsbeslut avseende allmän handling går att överklaga (jfr JO:s beslut den 24 september 2013, dnr 1061-2013). Utlämnande av allmän handling Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling.